Khi nào được doanh nghiệp đánh giá cao, ngành KH&ĐT mới hoàn thành tốt nhiệm vụ

Khi nào được doanh nghiệp đánh giá cao, ngành KH&ĐT mới hoàn thành tốt nhiệm vụ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Sở KH&ĐT Hà Tĩnh vào chiều 25/1, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh: Khi nào Sở KH&ĐT được chính các doanh nghiệp đánh giá cao, hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp phát triển khi đó mới được xem đã hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

khi nao duoc doanh nghiep danh gia cao nganh kh dt moi hoan thanh tot nhiem vu

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Sở KH&ĐT đạt được trong thời gian qua. Trong đó, ngành KH&ĐT đã có sự chủ động trong công tác quy hoạch, kế hoạch, tham mưu; phối hợp tốt với các ngành, đơn vị khác, tạo thông thoáng hành chính cho người dân, doanh nghiệp; các dự án trình lên UBND tỉnh đều được đảm bảo tính hiệu quả.

khi nao duoc doanh nghiep danh gia cao nganh kh dt moi hoan thanh tot nhiem vu

Đặc biệt, mặc dù trong điều kiện khó khăn, tổng vốn đầu tư tỉnh nhà vẫn đạt kết quả cao; thu hút nhiều doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn, trong đó có những nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư nước ngoài…

Về nhiệm vụ năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, ngành KH&ĐT phải có những kế hoạch, giải pháp thực hiện ngay từ đầu năm trên cơ sở căn cứ vào các mục tiêu, chỉ tiêu thời gian tới của tỉnh.

Đặc biệt, cần tập trung rà soát, xây dựng, bổ sung hoàn thiện quy hoạch kinh tế - xã hội tỉnh. Chủ động yêu cầu cán bộ, chuyên viên trong công tác tham mưu, đặc biệt những nội dung mang tính định hướng, chiến lược. Khi có nhà thầu đến Hà Tĩnh, cần tham mưu thành lập các tổ tư vấn, cung cấp các dữ liệu, thông số, định hướng cho nhà đầu tư.

khi nao duoc doanh nghiep danh gia cao nganh kh dt moi hoan thanh tot nhiem vu

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, ngành cần tiếp tục chủ động phối hợp với các địa phương để rà soát, tổng hợp chính xác tình hình kinh tế - xã hội. Chủ động trong công tác tham mưu và chủ động phối hợp các ngành khi được giao chủ trì nhiệm vụ. Phối hợp với ngành thuế và các địa phương tập trung quản lý, hỗ trợ, theo dõi doanh nghiệp.

Công tác đấu thầu phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, đặc biệt phải tiến hành kiểm tra công tác đấu thầu của các địa phương, đơn vị. Có giải pháp thu hút các nguồn hỗ trợ xã hội hóa; có giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp, tạo môi trường tốt, thông thoáng để thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn, bên cạnh đó, cũng cần có những ưu tiên cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Sở cần thực hiện tốt nhiệm vụ của sở tại Trung tâm Hành chính công, không để xảy ra tình trạng cán bộ gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Năm 2017, với sự quyết tâm cao, ngành KH&ĐT đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu quan trọng như tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, phát triển doanh nghiệp…

khi nao duoc doanh nghiep danh gia cao nganh kh dt moi hoan thanh tot nhiem vu

Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Nguyễn Hải Nam: Cần quan tâm công tác hậu kiểm đối với các doanh nghiệp trên địa bàn.

Về lĩnh vục quy hoạch, kế hoạch, Sở đã tích cực điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT – XH, quy hoạch đầu tư phát triển. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách đến năm 2020. Đặc biệt, Sở đã tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt 63 chủ trương đầu tư dự án với tổng mức đầu tư 651 tỷ đồng; thẩm định, phê duyệt 43 dự án và 18 báo cáo kinh tế, kỹ thuật với tổng mức đầu tư trên 2.300 tỷ đồng từ các nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 141 công trình với 532 gói thầu, tổng trị giá 1.841 tỷ đồng.

khi nao duoc doanh nghiep danh gia cao nganh kh dt moi hoan thanh tot nhiem vu

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Trần Hậu Thành: Ngành KH&ĐT cần định hướng, thông tin tới các doanh nghiệp về các lĩnh vực đầu tư, tạo sự cân bằng, tránh lãng phí.

Về lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp, Sở đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp cảu thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp; tiếp tục hoàn thiện các quy định, chính sách huy động xã hội hóa đầu tư. Nhờ đó, dù trong bối cảnh khó khăn chung, xu hướng khởi nghiệp vẫn có tín hiệu tích cực, trong năm 2017, đã có hơn 1.000 doanh nghiệp được thành lập mới.

khi nao duoc doanh nghiep danh gia cao nganh kh dt moi hoan thanh tot nhiem vu

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu: Đề nghị Sở KH&ĐT có giải pháp đánh giá đúng thực chất tình hình doanh nghiệp và có giải pháp phát triển doanh nghiệp.

Công tác thanh tra được tiến hành chủ động, đúng kế hoạch. Ngành đã chủ trì tổ chức kiểm tra, rà soát đối với 180 dự án đầu tư có sử dụng đất, kiến nghị thu hồi 14 dự án, giãn tiến độ 71 dự án. Phối hợp với ngành thuế và địa phương hậu kiểm doanh nghiệp...

Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH và đầu tư phát triển năm 2018, Sở KH&ĐT quán triệt phương châm hành động của Chính phủ: "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả", trong đó, tập trung làm tốt công tác tham mưu lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch; chủ động triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công và sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, phấn đấu thành lập mới trên 1.100 doanh nghiệp. Nâng cao vai trò quản lý và chất lượng hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp. Đổi mới tư duy, kế hoạch hóa, tiên phong đi đầu trong thực hiện cảu cách, không ngừng phát huy và nâng cao vai trò tham mưu tổng hợp...

Dương Chiến

Xem chi tiết
Nguồn: baohatinh.vn